Марко Срећковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Симулација светла у 2D простору
Одбрањен
25.09.2021.
Ментор
др Драган Машуловић
Комисија
др Милош Раденковић