Драган Спасић

Докторске студије
Студијски програм
Рачунарско инжењерство
Стечено звање
Доктор наука - електротехнике и рачунарства
Тема рада
Прилог истраживању система за временско жигосање
Одбрањен
23.06.2014.
Ментор
Др Стеван Милинковић
Комисија
Др Ђорђе Бабић, Др Драган Урошевић

Запослења

Pošta


Јун 1997 - Тренутно запослење