Никола Смиљковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Имплементација сервиса за оцењивање коректности програмерских задатака употребом Microsoft Azure платформе
Одбрањен
05.10.2017.
Ментор
др Милан Видаковић
Комисија
др Снежана Поповић

Запослења

Microsoft


Јул 2012 - Тренутно запослење