Ивана Славковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Роботи у медицини
Одбрањен
14.12.2023.
Ментор
Др Јелена Васиљевић
Комисија
др Немања Радосављевић