Ема Синђелић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Кооперативно надгледање спектра у когнитивном радију
Одбрањен
25.10.2018.
Ментор
Др Ђорђе Бабић
Комисија
Др Десимир Вучић
Мастер студије
Студијски програм
Информациони системи
Стечено звање
Мастер информатичар
Тема рада
Анализа сигурности домаћих веб сајтова
Одбрањен
26.10.2021.
Ментор
др Ђорђе Бабић
Комисија
др Петар Бојовић, др Селена Вукотић

Запослења

Providus Managed Cloud


Март 2019 - Мај 2019

Mobi Banka


Октобар 2019 - Тренутно запослење