Ема Синђелић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Кооперативно надгледање спектра у когнитивном радију
Одбрањен
25.10.2018.
Ментор
др Ђорђе Бабић
Комисија
Др Десимир Вучић
Мастер студије
Студијски програм
Информациони системи
Стечено звање
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Анализа сигурности домаћих веб сајтова
Одбрањен
26.10.2021.
Ментор
др Ђорђе Бабић
Комисија
др Петар Бојовић Др Селена Вукотић

Запослења

Providus Managed Cloud


Март 2019 - Мај 2019

Mobi Banka


Октобар 2019 - Тренутно запослење