Тамара Севић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Имплементација решења QoS у MPLS backbone мрежи националног Телекома
Одбрањен
28.12.2007.
Ментор
Др Мирјана Радивојевић
Комисија
Др Десимир Вучић
Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Модерни приступ клауду применом механизама вишепротоколног комутирања лабела
Одбрањен
23.12.2015.
Ментор
Др Душан Вујошевић
Комисија
Др Стеван Милинковић