Огњен Шешлија

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Имплементација напредних телефонских сервиса путем SIP протокола- опис и интеграција програмских пакета OpenSIPS и FreeSWITCH
Одбрањен
26.10.2016.
Ментор
др Десимир Вучић
Комисија
Др Ђорђе Бабић

Запослења

IQ Tel


Октобар 2008 - Тренутно запослење

CET - Computer Equipment and Trade


2012 - Тренутно запослење

IT011


Март 2007 - Април 2016

Media Works


Март 2002 - Фебруар 2007