Димитрије Шејат

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Рентер - систем за изнајмљивање возила
Одбрањен
10.10.2022.
Ментор
Др Видаковић Милан
Комисија
др Бојана Димић Сурла

Запослења

Grid Dynamics


Март 2022 - Август 2022

Grid Dynamics


Август 2022 - Тренутно запослење

Hooloovoo


Децембар 2022 - Тренутно запослење