Славко Шћекић

"Diplomirao na smjeru Informacioni sistemi, trenutno zaposlen u Ministarstvu odbrane Crne Gore, Sektor za razvoj i zaštitu informaciono-komunikacionih sistema.
Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Модели квалитета и методе валидације Wеб апликација
Одбрањен
03.11.2011.
Ментор
Др Љубомир Лазић
Комисија
Др Снежана Поповић

Запослења

Digit Montenegro


Мај 2014 - Тренутно запослење

Ministartsvo odbrane Crne Gore


Септембар 2012 - Април 2014

ViS Company


Новембар 2009 - Новембар 2011