Милица Савић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Расплинуто и вишекритеријумско одлучивање и примена у медицини - у одређивању степена тежине респираторног поремећаја пацијента.
Одбрањен
18.04.2008.
Ментор
Др Драган Шалетић
Комисија
Др Стеван Милинковић
Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Мастер информатичар
Тема рада
Идентификација расплинутих мера за вишекритеријумско одлучивање
Одбрањен
11.09.2013.
Ментор
Др Драган Шалетић
Комисија
Др Војкан Вуксановић