Небојша Шапић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Implementacija web aplikacijе škole jezika u Mean Stack tehnologiji
Одбрањен
06.10.2017.
Ментор
др Бојана Сурла
Комисија
Др Снежана Поповић

Запослења

Humanity (ShiftPlanning)


Јул 2017 - Август 2018

Round Globe Technologies


Август 2018 - Децембар 2018

Questionsly


Јуни 2018 - Октобар 2021

Ogury


Децембар 2018 - Фебруар 2022

Rho


Фебруар 2022 - Тренутно запослење