Исидора Самохин

Основне студије
Студијски програм
Рачунарски дизајн
Стечено звање
Дипломирани дизајнер
Тема рада
Сенке
Одбрањен
07.01.2023.
Ментор
Др Стојановић Даница
Комисија
Др Теларовић Росана