Никола Ристић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Анализа подухвата мобилне апликације "Буди студент" пројектованог помоћу технике lin kanvas
Одбрањен
23.09.2021.
Ментор
Др Душан Вујошевић
Комисија
др Немања Радосављевић
Мастер студије
Студијски програм
Информациони системи
Стечено звање
Мастер инжењер информационих система
Тема рада
Технике аутоматизације миграције података у имплементацији и одржавању ERP система
Одбрањен
16.03.2023.
Ментор
Др Душан Вујошевић
Комисија
др Немања Радосављевић, др Петар Бојовић

Запослења

BE-terna


Септембар 2021 - Тренутно запослење