Иван Ристић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Апликација Географског Информационог Система за праћење ископа угља у Србији
Одбрањен
31.01.2011.
Ментор
Др Наташа Каблар
Комисија
Др Десимир Вучић

Запослења

NCR Corporation


Јун 2012 - Фебруар 2018

NCR Corporation


Фебруар 2018 - Мај 2021

NCR Corporation


Јуни 2021 - Тренутно запослење