Марко Ристановић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Интернет ствари
Одбрањен
28.08.2014.
Ментор
Др Ђорђе Бабић
Комисија
Др Душан Вујошевић