Ана Рељић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Мапирање објеката на релације у програмском језику Java користећи Hibernate
Одбрањен
19.07.2023.
Ментор
др Бојана Сурла
Комисија
др Милош Раденковић

Запослења

Grid Dynamics


Мај 2022 - Новембар 2022

Grid Dynamics


Новембар 2022 - Тренутно запослење