Марина Радулашки

Дипломирала сам 2009. године на смеру Нове софтверске технологије са дипломским радом „Нумеричке симулације ротирајућих Бозе-Ајнштајн кондензата“. Од 2011. године сам студент докторских студија примењене физике на Станфорд универзитету у Kалифорнији, САД. У оквиру доктората радим на пројекту у области нанофотонике који подразумева моделовање fotonskih kristala u MatLab-u uz korišćenje Phyton softvera, koji se izvršava na grafičkim procesorskim jedinicama, kao i eksperimentalni rad u čistoj sobi i optičkoj laboratoriji.
Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Нумеричке симулације ротирајућих Бозе-Анштајн кондезата
Одбрањен
28.12.2009.
Ментор
Др Радомир Јанковић
Комисија
Др Антун Блаз

Запослења

Stanford University


Септембар 2011 - Фебруар 2019

Petnica


Јануар 2010 - Септембар 2011

Institute of physics Belgrade


Март 2004 - Јул 2011

Lawrence Berkeley National Laboratory


Јун 2010 - Септембар 2010

Petnica


Септембар 2005 - Децембар 2009

Oxford University


Јул 2008 - Септембар 2008

Hewlett Packard Enterprise


Јун 2016 - Септембар 2016

University of California, Davis


Jul 2018 - Тренутно запослење