Никола Радошевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Анализа сигурносне архитектуре криптовалута
Одбрањен
24.09.2015.
Ментор
Др Ђорђе Бабић
Комисија
Др Десимир Вучић