Велимир Радосављевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Употреба сензора у мобилној платформи: Даљински управљач за миш
Одбрањен
09.09.2020.
Ментор
др Милан Видаковић
Комисија
Бојана Димић Сурла