Владимир Радојковић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Коришћење скрипта у алатима за обраду дигиталне фотографије на примеру технике проширења динамичког распона
Одбрањен
13.07.2015.
Ментор
Др Душан Вујошевић
Комисија
Др Снежана Поповић