Душан Радојевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Web календар употребом Rich Faces-a
Одбрањен
20.09.2010.
Ментор
Др Милан Видаковић
Комисија
др Душан Тошић

Запослења

Self-Employed


Март 2013 - Тренутно запослење

OOYYO


Новембар 2008 - Октобар 2012