Радован Радивојевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Паралелни генетски алгоритми
Одбрањен
26.09.2012.
Ментор
Др Драган Шалетић
Комисија
Др Радомир Јанковић