Ђорђе Радивојевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Технике динамичког приступа спектру у когнитивном радију
Одбрањен
07.08.2014.
Ментор
Др Десимир Вучић
Комисија
Др Ђорђе Бабић
Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Предлог једног приступа примени Амазон wеб сервиса у развоју апликације
Одбрањен
09.01.2018.
Ментор
др Душан Вујошевић
Комисија
др Снежана Поповић

Запослења

Vast.com


Јануар 2015 - Јули 2016

Convey


Август 2016 - Децембар 2020

QuantLabs d.o.o.


Децембар 2020 - Тренутно запослење