Никола Рачић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Primena Swing MVC arhitekture u implementaciji GUI aplikacija
Одбрањен
30.06.2008.
Ментор
Др Владимир Филиповић
Комисија
Др Драган Милетић

Запослења

Synsoft LTD.


Јануар 2012 - Тренутно запослење

Ticketmaster Entertainment


Април 2011 - Јануар 2012

Lanus


Октобар 2007 - Април 2011

Sooncorp®


Јануар 2007 - Септембар 2007