Марија Прокопијевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Класификација и анализа значења текста
Одбрањен
08.11.2012.
Ментор
Др Драган Урошевић
Комисија
Др Душан Тошић
Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Мастер информатичар
Тема рада
Неурална мрежа за класификацију метастатских тумора костију по примарном карциному
Одбрањен
09.09.2014.
Ментор
Др Јелена Васиљевић
Комисија
Др Стеван Милетић

Запослења

Facebook


Септембар 2014 - Тренутно запослење

Microsoft


Јул 2012 - Јул 2013 Сербиа

Računarski fakultet


Октобар 2011 - Јул 2012

GlobalView Software


Април 2011 - Јул 2012

Računarski fakultet


2013 - 2014