Иван Приморац

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Протоколи Web сервиса
Одбрањен
27.12.2007.
Ментор
Др Стеван Милинковић
Комисија
Др Десимир Вучић