Небојша Прибиловић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Систем одржавања и отклањања сметњи у присутној телекомуникационој мрежи
Одбрањен
25.12.2014.
Ментор
Др Десимир Вучић
Комисија
Др Драган Милетић