Ивана Прешић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Анализа података у мобилној телефонији коришћењем Data Мarta-a
Одбрањен
27.11.2009.
Ментор
Др Снежана Поповић
Комисија
Др Десимир Вучић

Запослења

European Research Council


Октобар 2015 - Август 2020

Banca Intesa Beograd


Јул 2015 - Септембар 2015

Freelancer


2012 - Мај 2015

MicroBS


Април 2011 - Мај 2011

Moskomerc


Септембар 2009 - Новембар 2009

EMS


Март 2009 - Мај 2009

Satellic NV


Август 2020 - Тренутно запослење