Бојан Познановић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Информациони систем енергетике локалне самоуправе на примеру јавних зграда града Београда
Одбрањен
10.06.2016.
Ментор
Др Снежана Поповић
Комисија
Др Драган Милетић

Запослења

Belit


2012 - Тренутно запослење