Бојан Познановић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Одбрањен
10.06.2016.
Ментор
Др Снежана Поповић
Комисија
Др Драган Милетић

Запослења

Belit


2012 - Тренутно запослење