Стефан Поповић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Реактивно програмирање
Одбрањен
29.01.2021.
Ментор
др Бојана Димић Сурла
Комисија
др Милош Раденковић

Запослења

MDPI


Октобар 2017 - Октобар 2018

Humanity (ShiftPlanning)


Октобар 2018 - Јуни 2021

HolyCode


Јуни 2021 - Тренутно запослење

Oviva


Јуни 2021 - Тренутно запослење