Стефан Поповић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Реактивно програмирање
Одбрањен
29.01.2021.
Ментор
др Бојана Димић Сурла
Комисија
др Милош Раденковић