Радивоје Поповић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Импелементација аудио стриминга употребом JMF API-ja
Одбрањен
27.06.2008.
Ментор
Др Милан Видаковић
Комисија
Др Душан Тошић

Запослења

Jildy


Август 2011 - Септембар 2012

Wowd


Новембар 2007 - Април 2011