Петар Поповић

Основне студије
Студијски програм
Информационе технологије
Стечено звање
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Одбрањен
31.08.2013.
Ментор
Комисија

Запослења

Allied Testing


Новембар 2013 - Мај 2021

Microsoft


Март 2013 - Септембар 2013

Netplus Computing


Јануар 2008 - Октобар 2008

QCerris


Јануар 2020 - Мај 2021

Vivant


Мај 2021 - Тренутно запослење