Борис Попић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Протоколи за рутирање у ад-хок мрежама
Одбрањен
31.08.2010.
Ментор
Др Ђорђе Бабић
Комисија
Др Десимир Вучић