Алекса Плавшић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Проблем проналажења најдужег пута у неусмереним нетежинским графовима
Одбрањен
28.09.2020.
Ментор
др Драган Урошевић
Комисија
др Ирена Јовановић

Запослења

Google


Септембар 2021 - Тренутно запослење