Стефан В. Петровић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Android aplikacija za razmenu kontakata preko Bluetooth veze
Одбрањен
23.09.2016.
Ментор
др Милан Видаковић
Комисија
др Снежана Поповић

Запослења

Upwork


Јануар 2017 - Август 2019

Mad Head Games


Јануар 2016 - Септембар 2016

NPS


2012 - 2014

GoPro


Фебруар 2020 - Октобар 2021

Sparkrock


Октобар 2021 - Тренутно запослење