Реља Петровић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Web aplikacija za poređenje rezultata Web pretraživača
Одбрањен
14.07.2011.
Ментор
Др Милан Видаковић
Комисија
Др Стеван Милинковић

Запослења

Facebook


Октобар 2011 - март 2016

Wowd


Новембар 2007 - Октобар 2011

Z-trening


2005. - 2007.