Лазар Петровић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Рутирање на приступном слоју рачунарске мреже
Одбрањен
18.07.2012.
Ментор
Др Мирјана Радивојевић
Комисија
Др Драган Милетић

Запослења

Toptal


Септембар 2015 - Тренутно запослење

Mong


2005 - 2008