Андрија Петровић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Ефекти развоја вођеног тестовима на екстерне квалитете и продуктивност у развоју софтвера
Одбрањен
14.12.2022.
Ментор
др Бојана Димић Сурла
Комисија
др Милош Раденковић

Запослења

Logosoft doo


Новембар 2021 - Тренутно запослење