Марко Љ Петровић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Управљање роботом на даљину
Одбрањен
21.09.2007.
Ментор
Др Стеван Милинковић
Комисија
Др Драган Шалетић
Мастер студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Мастер информатичар
Тема рада
Примена неуралних мрежа у медицини: Анализа рендген снимка плућа
Одбрањен
18.07.2012.
Ментор
Др Стеван Милинковић
Комисија
Др Драган Милетић