Филип Петронијевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Превенција аутоматизованог саобраћаја на интернету
Одбрањен
16.03.2023.
Ментор
др Петар Бојовић
Комисија
Др Душан Вујошевић