Бранко Петијевић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Примена трансформационог кодовања у компресији слике и аудио сигнала
Одбрањен
19.06.2019.
Ментор
др Десимир Вучић
Комисија
др Селена Вукотић