Лука Перишић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Карактеристике и имплементација модела инфраструктура као сервис (IAAS) рачунарства у облаку
Одбрањен
04.04.2023.
Ментор
Др Мирјана Радивојевић
Комисија
др Немања Радосављевић