Иван Пецић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске мреже и комуникације
Стечено звање
Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Наменски рачунарски системи у аутоиндустрији
Одбрањен
17.12.2021.
Ментор
Др Милош Јовановић
Комисија
Др Лазар Карбунар

Запослења

Institut Mihajlo Pupin


Август 2018 - Октобар 2018

TeleGroup Ltd


Новембар 2019 - Децембар 2019

NIS Gazprom Neft


Фебруар 2022 - Мај 2022