Дејан Павловић

Докторске студије
Студијски програм
Магистарске студије
Стечено звање
Мастер инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Процеси и технике побољшања информационих система (ИС)
Одбрањен
30.09.2010.
Ментор
Др Лјубомир Лазић
Комисија
Др Стеван Милинковић, Др Милимир Пјешчић