Error: Something is very wrong here. We're working on it!

Error: Something is very wrong here. We're working on it!

Error: Something is very wrong here. We're working on it!

Дејан Павловић

Основне студије
Студијски програм
Информационе технологије
Стечено звање
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Процеси и технике побољшања информационих система (ИС)
Одбрањен
30.09.2010.
Ментор
Др Лјубомир Лазић
Комисија
Др Стеван Милинковић, Др Милимир Пјешчић