Миодраг Павличек

Основне студије
Студијски програм
Информационе технологије
Стечено звање
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Одбрањен
14.02.2019.
Ментор
Комисија