Марко Пауновић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Scraping у Python-у
Одбрањен
31.08.2018.
Ментор
др Бојана Димић Сурла
Комисија
др Душан Вујошевић