Аљоша Обуљен

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани инжењер рачунарства
Тема рада
Примена неуралних мрежа на процену кретања цена на тржишту са имплементацијом у језику C#
Одбрањен
13.07.2007.
Ментор
Др Драган Шалетић
Комисија
Др Милан Меркле

Запослења

Microsoft


Април 2010 - Тренутно запослење

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu


Октобар 2009 - Април 2010

Beogradska berza


Април 2007 - Септембар 2009