Никола Обрадовић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Алгоритми за генерисање примитивних полинома, инплементација и анализа перформанси
Одбрањен
05.06.2014.
Ментор
Др Драган Урошевић
Комисија
Др Милан Меркле

Запослења

Microsoft


Марцх 2014 - Тренутно запослење(

Spoiled Milk


Април 2013 - Март 2014