Душан Новаковић

Основне студије
Студијски програм
Информационе технологије
Стечено звање
Струковни инжењер електротехнике и рачунарства
Тема рада
Одбрањен
19.06.2019.
Ментор
Комисија

Запослења

Basiq


Mart 2018 - Maj 2019

Freightera


Maj 2020 - Тренутно запослење