Владимир Николић

Основне студије
Студијски програм
Рачунарске науке
Стечено звање
Дипломирани информатичар
Тема рада
Препознавање цифара применом технике оптималног избора карактеристика
Одбрањен
16.09.2016.
Ментор
др Јелена Васиљевић
Комисија
др Бојана Димић Сурла

Запослења

GrECo JLT


Октобар 2017 - Тренутно запослење